Interactieve vragenlijst na een ongeval

Na een ongeval moeten de slachtoffers vaak heel wat administratieve handelingen doorlopen zodat de eigen verzekeraar of de verzekeraars van de aansprakelijke hen kunnen vergoeden.

Om dit te vereenvoudigen hebben de aansprakelijkheidsverzekeraars en de rechtsbijstandsverzekeraars die lid zijn van Assuralia een interactieve vragenlijst over de algemene inlichtingen uitgewerkt. Met de blauwe knop opent u de vragenlijst voor wie gewond raakte na een ongeval. Met de paarse knop opent u de vragenlijst voor wie een naaste verloren heeft in een ongeval.

  

Wat is het doel van deze vragenlijst ?

Het doel is dat u een makkelijk leesbaar pdf-document aanmaakt met belangrijke gegevens voor de verzekeraar of verzekeraars die bij het beheer van uw ongeval betrokken is of zijn. U moet dit document zelf bewaren op uw computer en ondertekend versturen naar de verzekeraar die u gevraagd heeft om deze vragenlijst in te vullen.

Na een ongeval moet u immers vaak informatie overmaken aan de betrokken verzekeraars. Dat kan uw eigen verzekeraar zijn, maar ook die van een andere betrokken partij. Mogelijk krijgt u als slachtoffer van een ongeval die vraag zelfs van verschillende verzekeraars, terwijl ze dezelfde informatie nodig hebben.

Daarom hebben de aansprakelijkheidsverzekeraars en de rechtsbijstandsverzekeraars die lid zijn van Assuralia een eenvormige vragenlijst ontworpen. Die bestond eerder al op papier (zie onderaan deze pagina). Maar om het invullen te vergemakkelijken en om vragen te vermijden die toch niet van toepassing zijn op uw situatie, biedt men hier een interactieve variant.

 1. Uzelf of een naaste was slachtoffer van een ongeval en u dient een schade-eis over te maken aan uw rechtsbijstandsverzekeraar, uw aansprakelijkheidsverzekeraar of de verzekeraar van een aansprakelijke. U ontving daartoe een bericht van die verzekeraar.
 2. Neem de om gemakkelijk de vragenlijst in te vullen.
 3. Vul de vragenlijst zo volledig mogelijk in. Velden die verplicht zijn, staan aangeduid met een sterretje. De ingevulde gegevens worden niet bijgehouden om uw privacy te kunnen garanderen. Dat betekent wel dat u de vragenlijst moet afwerken in één keer. Als u alle gegevens bij de hand hebt, duurt het invullen wellicht 20 minuten tot een halfuur. De sessie blijft openstaan gedurende twee uur. U krijgt dan een waarschuwing dat de sessie vervalt waarna u ze met één eenvoudige klik kan verlengen indien nodig.
 4. Het is mogelijk om terug te keren naar een vorige rubriek in de vragenlijst, ook al heeft u op « bewaren en doorgaan » geklikt. Om te navigeren binnen de vragenlijst kunt u de knoppen “vorige” en “volgende” op elke pagina of de tabbladen per rubriek bovenaan gebruiken.
 5. Wanneer u alles ingevuld heeft, krijgt u een samenvatting in de vorm van een pdf-document. Bewaar het pdf-document zorgvuldig op uw computer. De ingevulde gegevens worden niet bijgehouden door de applicatie. Om deze allemaal uit het formulier te wissen, klik hier.
 6. Herlees en onderteken dat document, ofwel door het af te printen en manueel te ondertekenen, ofwel via uw elektronische identiteitskaart en een kaartlezer. De vragenlijst is alleen geldig als hij ondertekend is.
 7. Verstuur het ondertekende document per mail of per post naar de verzekeraar die u gevraagd heeft het ongeval aan te geven of die u om algemene inlichtingen vroeg.

Wanneer een andere aansprakelijkheidsverzekeraar of rechtsbijstandsverzekeraar dezelfde inlichtingen vraagt, hoeft u de vragenlijst niet opnieuw in te vullen maar kunt u hetzelfde bewaarde document opsturen, na ondertekening, waarbij u verwijst naar de verzekeraar of verzekeraars die deze gegevens al hebben ontvangen én het dossiernummer ervan.

 • De brief waarin een verzekeraar u vraagt om algemene inlichtingen naar aanleiding van een ongeval, met zijn referentienummer.
 • Uw identiteitsgegevens. Wanneer het gaat om een overleden naaste heeft u ook de gegevens van het slachtoffer nodig.
 • Uw bankrekeningnummer.
 • Gegevens over het ongeval zelf, eventuele getuigen, enzovoort.

Indien van toepassing:

 • Gegevens over uw loon of het loon van de overleden naaste, zoals een loonbrief (werknemers) of aanslagbiljetten van de laatste drie jaar (zelfstandige).
 • Het medisch attest van de behandelende arts.
 • De gegevens van instanties (ziekenfonds, OCMW of andere) of verzekeraars aan wie u al tussenkomst gevraagd hebt in het kader van het ongeval.
 • De gegevens van de arbeidsongevallenverzekeraar of schoolverzekeraar in geval van een arbeidsongeval of een schoolongeval of op weg van of naar het werk of school.
 • Uw elektronische identiteitskaart en een kaartlezer. U zal ook uw pincode moeten ingeven.

Om de vergoeding van slachtoffers te vergemakkelijken, hebben de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekeraars en de rechtsbijstandsverzekeraars die lid zijn van Assuralia een reeks standaarddocumenten om in te vullen samengesteld voor wie lichamelijke letsels opgelopen heeft in een ongeval, of wanneer een naaste in een ongeval is overleden. Deze documenten zijn makkelijk te downloaden via de linken hieronder.

Het slachtoffer moet de vragenlijst en de documenten slechts één keer invullen. Als hij hetzelfde document of formulier van een andere betrokken verzekeraar krijgt, kan hij eenvoudigweg een kopie overhandigen of laten weten welke verzekeraar in het bezit is van het ingevulde document, samen met het referentienummer van zijn dossier.

Voor de verzekeraars zorgen deze standaarddocumenten voor een vlotte identificatie van de nodige gegevens om hun dossiers af te handelen.

Het gaat hier om een eerste belangrijke uitwisseling van gegevens. Om de vergoedingsprocedure te vergemakkelijken, bent u best zo precies en volledig mogelijk, hoewel u de gegevens nadien nog kan verduidelijken, aanvullen of corrigeren. Gelieve dat dan wel zo spoedig mogelijk in orde te brengen, van zodra u beschikt over de nodige informatie.

Sommige invulvelden zijn echter verplicht en zullen ervoor zorgen dat u niet verder geraakt in de vragenlijst als u ze niet invult. Ook de niet verplichte velden zijn belangrijk, maar de verzekeraar begrijpt het wel als u sommige details (nog) niet kent.

Kijk alles dat u heeft ingevuld tussendoor en op het einde rustig na en neem zeker contact op met uw verzekeraar of tussenpersoon als u hulp nodig heeft.

Sommige vragen kunnen verregaand lijken. Als een verzekeraar moet inschatten hoeveel schadevergoeding hij wellicht moet betalen, wil hij dat natuurlijk doen op basis van zo correct mogelijke gegevens. Een correcte vergoeding is immers in het voordeel van iedereen.

De verzekeraars respecteren uiteraard alle wettelijke regels over de bescherming van uw gegevens dus u hoeft niet te vrezen voor misbruik of schending van uw privacy.

Neem contact op met uw verzekeraar of tussenpersoon als u wil weten waarom bepaalde gegevens belangrijk kunnen zijn.

Weet u niet hoe u moet antwoorden op een vraag of heeft u niet de juiste gegevens bij de hand? Voor inhoudelijke vragen over het formulier neemt u best contact op met uw verzekeraar of de verzekeraar die u vroeg de vragenlijst in te vullen.

Voor technische vragen over de werking van de website kunt u contact opnemen met Assuralia, de beroepsvereniging van de verzekeringsondernemingen via het contactformulier op de website van Assuralia.

Als handtekenen met de elektronische identiteitskaart niet meteen lukt, vind je alvast meer informatie op http://eid.belgium.be/. Heb je dan toch nog problemen met de elektronische handtekening, dan kan je het pdf-document ook gewoon afprinten en manueel ondertekenen. Bewaar dan het niet ondertekende document ook nog op je computer.

Vult u het toch liever in op papier? Dat kan met de papieren vragenlijst in geval van een ongeval met blessure of de papieren vragenlijst in geval van een ongeval met een overlijden.